ОСНОВНІ НАШІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ОБ`ЄКТА

Проведення комплексу заходів направлених на забезпечення безпеки функціонування “Об`єкту” та збереженості його майна, нагляд за обстановкою на території, що охороняється, за допомогою безпосередньої присутності охоронників. Даний комплекс заходів забезпечує:

1. Повне виключення фактів посягання на майно, товарно-матеріальні цінності клієнта;
2. Своєчасне виявлення прихованих форм крадіжок;
3. Встановлення чи удосконалення пропускного режиму:
- контроль за допуском на територію Об`єкту осіб, крім визначених законодавством посадових осіб органів державної влади, управління та правоохоронних органів,
- виключення занесення персоналом та відвідувачами на Об’єкт заборонених предметів, що можуть спричинити надзвичайну подію,
- ведення багаторівневої системи контролю за ввезенням/вивезенням товарно-матеріальних цінностей;
4. Надання допомоги керівництву клієнта в упорядкуванні трудової дисципліни, контролю за виконанням персоналом правил внутрішнього розпорядку та внутрішньо - об’єктового режиму.
Наш досвід показує, що реагування керівництва клієнта на виявлені охороною факти порушення трудової дисципліни, контролю за виконанням персоналом правил внутрішнього розпорядку та внутрішньо - об’єктового режиму дозволяє не тільки зекономити на фонді оплати праці, але і зміцнити трудову дисципліну, що беззаперечно приводить до зростання об’ємів виробництва, продажу.
5. Постійна співпраця з керівництвом клієнта, діалог, що призводить до підвищення якості надання охоронних послуг та збереження майна клієнта.
На сьогоднішній день у зв’язку із укладенням нових договорів про надання охоронних послуг та збільшенням штатної чисельності охоронників Приватне підприємство «Експрес-Охорона» готове прийняти під охорону об’єкти будь якої складності.

Якщо Ви зацікавились нашою пропозицією з надання охоронних послуг, ми готові в будь який зручний для Вас час зустрітись та обговорити усі умови подальшої співпраці.